Arbetsförmedlingen kompletterande aktörer

Våra upphandlade arbetsförmedlingstjänster

Våra upphandlade arbetsförmedlingstjänster – Arbetsförmedlingen

Arbetsförmedlingen upphandlar leverantörer som erbjuder tjänster för att arbetssökande snabbt och effektivt ska få arbete.

Mina sidor för fristående aktörer: Logga in

Mina sidor för fristående aktörer

Hur vill du logga in? Mobilt bank-id · Bank-id. Har du problem att logga in? Så här fungerar e-legitimation. Vid inloggning med e-legitimation använder vi …

För leverantörer – Arbetsförmedlingen

Logga in, hantera företagsinformation, handlingar, begär ersättning, användarstöd. Bli leverantör. Aktuella och planerade upphandlingar, lämna anbud, …

Sex år med kompletterande aktörer – Arbetsförmedlingen

Samarbetet med andra myndigheter och organisationer kring uppföljning av de kompletterande aktörerna bör förbättras för att ge möjlighet till samverkansvinster.

Om privat arbetsförmedling och kompletterande fristående …

IFAU

Privata så kallade kompletterande eller fristående aktörer arbetar med arbetsförmedlingstjänster på flera sätt. De fristående aktörerna kan t.ex. vara ett …

Arbetsförmedlingens nya riktlinjer för kompletterande aktörer

Arbetsförmedlingens nya riktlinjer för kompletterande aktörer – Jobblyftet

29 jan. 2021 — Det finns helt enkelt inte tillräckligt med arbetstillfällen för den växande skaran arbetssökande. Arbetsförmedlingen uppmanar kompletterande …

Kompletterande aktörer och Arbetsförmedlingens kontrollarbete

23 okt. 2018 — Säkerställer Arbetsförmedlingen en korrekt avvikelserapportering?, IAF … Arbetsförmedlingens riktlinjer3 anger att kompletterande aktörer …

Kompletterande aktörer och Arbetsförmedlingens … – IAF.se

Kompletterande aktörer och Arbetsförmedlingens kontrollfunktion

23 okt. 2018 — Granskningen visar att: det finns en risk för att myndighetsutövningen flyttas från Arbetsförmedlingen till kompletterande aktörer …

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen har granskat om Arbetsförmedlingen säkerställer sin kontrollfunktion när arbetsförmedlingstjänster utförs av kompletterande aktörer.

Kommuner som utförare av tjänster åt Arbetsförmedlingen

Kommuner som utförare av tjänster åt Arbetsförmedlingen – en analys av de rättsliga förutsättningarna Statens offentliga utredningar 2020:41 – Riksdagen

25Kompletterande aktörer är det begrepp som används bl.a. i förordningen (2007:1030) med instruktion för Arbetsförmedlingen, men utredningen använder …

Dalapolitiker: Arbetsförmedlingen har lämnat walkover – SvD

Dalapolitiker: Arbets­förmedlingen har lämnat walkover | SvD Debatt

31 mars 2022 — Arbetsförmedlingens försvinnande från många orter har slagit hårt mot … helt sakna lokalt knuten kompletterande aktör som har kunskap om …

DEBATT. Arbetsförmedlingens försvinnande från många orter har slagit hårt mot dem som står längst ifrån arbets­marknaden. Det skriver ett antal kommun­politiker från Dalarna.

Keywords: arbetsförmedlingen kompletterande aktörer