Ekonomi är framtiden

De senaste århundranden har marknadskrafterna fungerat som en hävstång för samhällets utveckling. Ekonomi är dess grundsten och handlar ytterst om att hantera på ett smart sätt knappa resurser. Utvecklingen kring affärer och konkurrensmarknader för att inte tala om nationella utvecklingar bygger mycket på att ekonomiskt kunnande finns. Därför kommer det att för en lång tid framöver behövas ekonomiskt kompetens i mängder med olika branscher. Står du inför ett gymnasieval kan därför framtiden ligga inom ekonomiområdet för dig. Vi berättar mer om ekonomiprogrammet som en framtidsmöjlighet.

Ekonomiprogrammet på gymnasiet

Att välja rätt inriktning på ditt gymnasieprogram kan tyckas vara ett stort och viktigt val. På ett sätt är det viktigt för samtidigt som du väljer ett program så väljer du bort andra. Dock brukar vissa val som baseras på intresse och framtidsmöjligheter bli bra, oavsett vånda. Ett program som erbjuder både breda framtidsmöjligheter likväl som spännande innehåll är ekonomiprogrammet. Valet av ett ekonomiprogram i gymnasievalet är ett val som skapar många möjligheter.

Olika innehåll

Olika skolor erbjuder olika innehåll men grunden i programmet cirkulerar av naturliga skäl kring ekonomi. Det handlar om marknader, företagande, entreprenörskap, affärsjuridik, psykologi och samhällets funktionalitet. Allt för att du ska lära dig så mycket som möjligt om ekonomins förutsättningar. Du får genom att gå ett ekonomiprogram en bredd i din kunskap som möjliggör många valmöjligheter till vidare studier eller en bredd i yrkesval.

Ekonomi är inte alltid pengar

Som blivande ekonom kommer du att arbeta med ekonomi i någon form. Tänker du att detta enbart handlar om pengar så tänker du en aning snävt. För ekonomi som ämne handlar om att hushålla med begränsade resurser, vad det än må vara. Det kan handla om att hantera varor, råmaterial och personal på bästa sätt men även att göra en ekonomisk planering och budgetering. Det innebär att ekonomer finns i princip i alla branscher och därför är möjligheterna oerhört stora för dig som väljer just ekonomiprogrammet.