Försäkringskassan överordnad myndighet

Sektorsansvarig myndighet – Försäkringskassan

18 nov. 2022 — Försäkringskassan är sektorsansvarig myndighet för sektorn Ekonomisk säkerhet. Det innebär att myndigheten fått ett utökat ansvar för att …

Försäkringskassan är sektorsansvarig myndighet för sektorn Ekonomisk säkerhet. Det innebär att myndigheten fått ett utökat ansvar för att stärka samordningen mellan ett antal myndigheter inför och vid fredstida kriser, höjd beredskap och krig.

Myndigheter och samarbetspartner – Försäkringskassan

Information som berör er verksamhet och samverkan mellan Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. För dig som är assistansanordnare. Information om regler och …

För dig som arbetar inom myndigheter, kommuner, a-kassor och försäkringsbolag läsa om ersättningar, bidrag och försäkringar som Försäkringskassan administrerar och som berör din verksamhet.

Förvaltningsrätt i praktiken – Försäkringskassan

Vägledning

myndigheten ska pröva i egenskap av överordnad instans, eller. 4. det finns någon annan särskild omständighet som gör att hans eller hennes.

Mellan Skatteverket och andra myndigheter | Rättslig vägledning

Mellan Skatteverket och andra myndigheter | Rättslig vägledning | Skatteverket

Lagen gäller även sådana stöd, bidrag och ersättningar som enligt lag eller förordning beslutas av Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen eller en kommun och …

Förvaltningslag (2017:900) – Riksdagen

Förvaltningslag (2017:900) Svensk författningssamling 2017:2017:900 t.o.m. SFS 2019:981 – Riksdagen

Ett beslut enligt första stycket att avslå en begäran om att ärendet ska avgöras får överklagas till den domstol eller förvaltningsmyndighet som är behörig att …

Riksdagen är den högsta beslutande församlingen i Sverige. Till riksdagens uppgifter hör att besluta om lagar och om statsbudgeten.

EN MYNDIGHET I SAMVERKAN – Umeå University

av L Enqvist · 2019 · Citerat av 4 — Enqvist, Lena, En myndighet i samverkan – Försäkringskassans rättsliga … överordnad myndighet, till och med genom lag, ges rätt att ålägga en myndighet.

Regeringens volymmål för Försäkringskassan

av O Lodin · 2019 — Förvaltningsmyndigheten Försäkringskassan lyder under regeringen. … eller annan överordnad författning får föreskriften inte tillämpas, 12 kap. 10.

Den nya myndigheten – Regeringen

RFV kan i dag överklaga försäkringskassans beslut till länsrätten. … inte är en myndighet som är överordnad kassorna. Försäkringskassan omnämns i …

Onödig efterfrågan inom Försäkringskassan-ISF-Rapport …

en stor myndighet. Chefen har x samtal som ska hanteras med y resurser. Från överordnad nivå läggs ett ”effektivitetskrav” på verk- samheten.

Keywords: försäkringskassan överordnad myndighet, försäkringskassan statlig myndighet