Kontrolluppgifter skatteverket

Lämna kontrolluppgifter – Skatteverket

Lämna kontrolluppgifter | Skatteverket

En kontrolluppgift är en uppgift som till exempel företag, banker, försäkringsbolag, föreningar och myndigheter ska lämna till Skatteverket för att skatten ska …

Här hittar du som företagare information om att lämna kontrolluppgifter.

E-tjänsten Lämna kontrolluppgifter – Skatteverket

Lämna kontrolluppgifter | Skatteverket

I e-tjänsten Lämna kontrolluppgifter kan du lämna in och rätta kontrolluppgifter som avser inkomståret 2016 och framåt. Ska du bara lämna ett mindre antal …

Här kan du som företagare lämna in och rätta kontrolluppgifter som avser inkomståret 2016 och framåt.

Kontrolluppgifter – Skatteverket

Kontrolluppgifter | Skatteverket

Kontrolluppgift om betalningar från eller till utlandet (KU80 och KU81) · Kontrolluppgifter om förmedling av försäljning och uthyrning.

Frågor och svar – Kontrolluppgifter

Lämna kontrolluppgifter | Skatteverket

En kontrolluppgift är en uppgift som till exempel företag, banker, försäkringsbolag, föreningar och myndigheter ska lämna till Skatteverket för att skatten ska …

Här hittar du som företagare information om att lämna kontrolluppgifter.

Deklarationer och kontrolluppgifter | Skatteverket

Deklarationer och kontrolluppgifter … Så länge Sverige inte har gått med i valutaunionen går det inte att lämna deklarationer eller kontrolluppgifter i euro.

Alla uppgifter som lämnas till Skatteverket ska tills vidare vara i svenska kronor oberoende av vilken redovisningsvaluta som används.

KU10 – Kontrolluppgift från arbetsgivare m.fl. (SKV 2300)

KU10 – Kontrolluppgift från arbetsgivare m.fl. (SKV 2300) | Skatteverket

På skatteverket.se använder vi nödvändiga kakor för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Vi använder också kakor för webbanalys så vi kan …

KU10 – Kontrolluppgift från arbetsgivare m.fl. (SKV 2300)

Jag har inte fått någon kontrolluppgift från min arbetsgivare …

Jag har inte fått någon kontrolluppgift från min arbetsgivare eller pensionsutbetalare. Vad gör jag? | Skatteverket

De flesta får ingen uppgift om inkomst, eftersom arbetsgivare och pensionsutbetalare numera redovisar löner och skatteavdrag till Skatteverket varje månad.

De allra flesta får ingen kontrolluppgift i år eftersom arbetsgivare och pensionsutbetalare har redovisat till Skatteverket varje månad.

Testtjänst och teknisk beskrivning – Skatteverket

Den tekniska beskrivningen vänder sig i huvudsak till programvaruföretag och uppgiftslämnare med egna system, som producerar filer med kontrolluppgifter.

Så rättar du en kontrolluppgift – Skatteverket

Så rättar du en kontrolluppgift | Skatteverket

När du har tagit bort den felaktiga kontrolluppgiften skickar du in en ny korrekt kontrolluppgift med rätt personnummer. Rätta kontrolluppgift – personnummer.

Här kan du som företag hitta information om att rätta en kontrolluppgift.

Kontrolluppgift om vissa löner, arvoden samt ersättning från …

Kontrolluppgift om vissa löner, arvoden samt ersättning från pensions- och försäkringsutbetalare med flera (KU10–KU19) | Skatteverket

På skatteverket.se använder vi nödvändiga kakor för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Vi använder också kakor för webbanalys så vi kan …

Här kan du läsa hur du fyller i de olika rutorna i e-tjänsten och på blanketterna för kontrolluppgifterna KU10–19.

Keywords: kontrolluppgifter skatteverket, skatteverket kontrolluppgifter 2016, skatteverket ku, ku skatteverket, beställa kontrolluppgifter från skatteverket