Swedbank totala tillgångar

Swedbank AB ser A (SWEDa) Balansräkning – Investing.com

27 okt. 2022 — högre primärkapital, men motverkades av högre totala tillgångar. Regler om kapital och resolution. Den kontracykliska bufferten höjdes till …

Denna sida innehåller balansräkningen för Swedbank AB ser A, som sammanfattar bolagets finansiella ställning, inklusive tillgångar, skulder och mycket mer.

Delårsrapport 2022 – swedbank

Delårsrapport för Swedbank

19 juli 2022 — del av högre totala tillgångar samt högre primärkapital. Regler om kapital och resolution. Under det andra kvartalet 2022 beslutade.

Delårsrapport 2022 – swedbank

Delårsrapport för Swedbank

1 jan. 2018 — visas såväl på tillgångs som skuldsidan av balansräkningen. Övriga tillgångar. 227. Totala tillgångar. 2 246. Våra skulder och eget kapital.

Års- och hållbarhetsredovisning – Swedbank

Avkastning på totala tillgångar. Årets nettoresultat i % av genomsnittlig balansomslutning. 1,09. 0,91. 1,16. 0,94. 0,96. Räntabilitet på eget kapital.

Årsredovisning 2021 – swedbank

23 feb. 2022 — Nedskrivningar av immateriella och materiella tillgångar … och av våra totala kundinteraktioner är mer än. 99 procent digitala.

Års- och hållbarhetsredovisning – swedbank

Totala tillgångar, mdkr … tillsammans med landets övriga banker för cirka 10 procent av den totala bolagsskatten. – Minoriteten och resultat från …

Års- och hållbarhetsredovisning – Swedbank

28 apr. 2022 — stor del av högre totala tillgångar samt lägre primär- kapital. Primärkapitalet minskade till följd av en lägre.

Delårsrapport 2022 – swedbank

Delårsrapport för Swedbank

… Nedskrivningar av materiella tillgångar. 37, Not, 16, Kreditförluster, netto. 38, Not, 17, Skatt. 39, Not, 18, Resultat per aktie. 40. 41, Totalresultat.

Finansiella rapporter och noter Koncernen – swedbank

Avkastning på totala tillgångar,%. 1,45. 1,82. 0,96. 0,96. 1,80. Räntabilitet på eget kapital, %. 5,73. 6,66. 5,65. 4,80. 6,90. KI-tal före kreditförluster.

Årsredovisning – swedbank

Keywords: swedbank totala tillgångar